Igor Rendić: BUBE! – kukci i slično u spekulativnoj fikciji

Igor Rendić

Kratki pregled kukaca, kukcolikih stvorenja i sličnih spodoba u znanstvenoj fantastici, fantasy-u i hororu. Predavanje je popraćeno slikama pa definitivno nije za entomofobe!