Matija Mihoković: Star Wars larp – larping in a Sci-Fi setting

Matija Mihoković

Star Wars kao jedna megapopularna SF franšiza ima mnogobrojni fandom, no larpova nema mnogo.

Mnogi su izazovi kod organizacije događaja koji bi trebali biti dovoljno realistični da zadovolje fanove, a da igra ima smisla i da se ne radi o budžetu za propove od nekoliko stotina tisuća novaca.

Star Wars larp, kao potpuno besplatan događaj, pruža mogućnost igraču da zakorači u Star Wars svemir i sudjeluje u mnogim političko ekonomskim igrama, susretne korisnike Sile i ostavi svoj imaginarni trag u Galaksiji i njenoj vječno prevrtljivoj politici.