Westworld kviz

Koja je prava svrha parka? Koji sve parkovi postoje? Tko je Man in Black i kako je Dolores pronašla centar Labirinta? 
Znate li odgovore na ova pitanja, ako da vidimo se na kvizu!