Antonija Mežnarić: Superman kao figura Krista u filmu Man of Steel

Antonija Mežnarić

Oduvijek je postojala paralela između Supermana i Isusa, no film Man of Steel stavlja ovu analogiju na posve novu razinu, gdje se film može interpretirati u kontekstu kristološkog ciklusa.

Unutar ovog predavanja izvući će se i komentirati korištena kršćanska ikonografija i simbolika, kao i marketing, propaganda te naposljetku kritika i recepcija publike.