Dijana Dominis Prester: Oči u ekstremni svemir

Dijana Dominis Prester

Da bismo razumjeli ekstremne pojave u svemiru, poput primjerice crnih rupa, pulsara i kvazara, ili tragali za tamnom materijom i tajnama postanka svemira, ključno je raditi mjerenja u području najviših poznatih energija elektromagnetskog spektra, nevidljivih našem oku: gama-zračenju. U tom cilju udruženo je znanje astrofizike i fizike elementarnih čestica, s razvojem napredne tehnologije i računarstva.

U predavanju će “iz prve ruke” biti opisan rad na eksperimentu MAGIC, smještenog iznad oblaka na vrhu vulkana Kanarskog otoka La Palma, te predstavljena istraživanja grupe s riječkog Odjela za fiziku koja se bavi astročestičnom fizikom.