Katarina Pavičić-Ivelja: Vitezovi svetog Lazara

Knight of Saint Lazarus

Pregled djelovanja i doprinosa viteškog reda sv. Lazara osnovanog u Jeruzalemu u svrhu zbrinjavanja oboljelih od gube od njegovog osnutka u 11. pa sve do kraja 15. stoljeća