Petra Mrduljaš Doležal: Tolkien i Lovecraft – dva pola suvremene fantastike

Petra Mrduljaš Doležal

J.R.R. Tolkien i H.P. Lovecraft središnje su figure dvadesetostoljetne fantastike i začetnici vlastitih podžanrova. Usporedba te dvojice naizgled posve različitih autora pokazat će jedinstvo dubinske strukture njihovih djela, odnosno junačke portage kakvu opisuju C.G. Jung i Northrop Frye.

Njihov pristup mitskoj priči otkriva dijametralno suprotna shvaćanja sublimnog. Usporedba autora “weird fictiona” (H.P. Lovecraft, C.A. Smith, A. Machen, R.E. Howard) s vrhunskim predstavnicima visoke fantastike (Ursula Le Guin i J.R.R. Tolkien) otkriva duboku podjelu suvremene fanastike na afirmativnu i ironijsku.

Dok afirmativna dopušta mogućnost trascendencije i nagrađuje junakove napore ponavljajući ciklus umiranja i preporoda preuzet iz mita i legendi, u ironijskoj fantastici junačka potraga prikazana je kao vlastita demonska parodija, osuđena na propast jer junaka na koncu ne čeka nagrada nego samo iskeženo lice egzistencijalne praznine.