Kinganje i kingovsko prigovaranje

Izvor: Mark Rain, flickr.com

Izvor: Mark Rain, flickr.com

Pronađite partnera ili partnericu i dokažite da baš vi znate najviše o liku i djelu gospodina Kinga, kralja horora.

Autorica kviza je Ana Širola.