Trials by combat

Trials by combat

Ready, steady, fight! Prvi borbeni turnir na Rikonu nadgledat će naš Jonathan Yoe, a od same nagrade – besplatni ulaz na Rikon 2016. – laskavija je titula Jonathanovog budućeg prvaka – championa. Ako uspijete poraziti njegovog sadašnjeg prvaka, naravno. Organizatori će osigurati boffer oružja, a prijave i izjave o odricanju odgovornosti u slučaju ozljeda bit će na Info-pultu.