Raphael Bene, dr. med: Današnja i buduća sučelja u neurorehabilitaciji

Raphael Bene…ili kako Luke Skywalker, u The empire strikes back, ima dvije, pa jednu, pa opet dvije ruke.