Josip Ćirić, doc. dr. sc.: Forever Jung: arhetipovi u ZF i horroru

Josip ĆirićJungova analitička psihologija koristi pojmove kolektivnog nesvjesnog i arhetipove. U predavanju će se pokazati povezanost arhetipova, shvaćenih kao kalupa koji uobličuju iskustvo sa strukturom narativa, posebno u ZF i horror žanru.

Bajke, space opera i strava pokazuju zajedničku strukturu kako se slaže priča, kako se postiže učinak na publiku i kako se stvara efekt strave. Uz Junga, prikazat će se poveznice s Campbellovom teorijom monomita, analitičkom psihoterapijom, komparativnom analizom religija Mircea Eliadea i nekim nalazima iz neuroznanosti koji idu u prilog Jungovoj teoriji arhetipova.

Save