Ivan Kranjčević: SF cons around Europe

Ivan Kranjčević

Izvor fotografije: pyrkon.com

Predstavljanje SF konvencija i njihovih konvencija odnosno običaja, u Hrvatskoj i izvan nje. Predavanje će se dotaknuti Istrakona, SFeraKona, Rikona, Pyrkona, Eastercona, Finncona, Antwerpcona, Luxcona, Swancona, Confluxa, Vienna Comic Cona i mnogih drugih konvencija.