Filmski screenshot kviz

Kviz se sastoji od dramatičnih screenshotova iz popularnih i nekih malo manje popularnih filmova. Sudionici se natječu u manjim grupama od 2-3 ljudi.