Bogdan Čurguz – 3d u kospleju

Upotreba 3d grafike u izradi zahtevnih kostima. Analiza problema, predstavljanje programa i korsni saveti.

 

 

Kosplejer, video montažer, glumac, predsednik udruge Valinor iz Beograda. U sf/f vodama od ranog detinjstva a u kospleju zadnjih pet godina.