Bogdan Čurguz – Gluma u kospleju

Da li je kosplejer glumac? Kako napraviti efektan kosplej nastup? Kako izaći pred sudije? Kako šetati scenom?

 

 

Kosplejer, video montažer, glumac, predsednik udruge Valinor iz Beograda. U sf/f vodama od ranog detinjstva a u kospleju zadnjih pet godina.