Udruga Valinor

Prezentacija udruge Valinor iz Srbije – predstavljanje rada grupe od osnivanja i događaja koji su tome predhodili, preko trenutnih aktivnosti do otkrivanja planova za naredni period. Poseban akcenat na aktivnosti grupe koje se ne tiču kospleja.