David Rajlić: Cyberpunk i moderna medicina

David Rajilić

Napredne medicinske tehnologije su neraskidivo vezane sa cyberpunkom kao žanrom, od raznih elektroničkih ili bioloških tjelesnih augmentacija, 3d printanja organa i mind-machine interfacea do novih metoda automatizacije dijagnostike i liječenja korištenjem deep learning AI algoritama itd. Ovo predavanje će vas uvesti u presjek onoga s čime moderna medicina uz sve veći značaj prirodnih znanosti i informatizacije raspolaže danas do onoga što nas možda očekuje u sljedećih pedesetak godina.