Matija Vigato: Suvremeni oblici igre

Matija Vigato

Igra je nezaobilazni dio ljudske kulture, a prema Johanu Huizingi toliko za nju bitna da bi se čovjek mogao nazivati “homo ludens” (lat. ludus – igra). Nakon kratkog pregleda povijesti igre, govorit ću o novim oblicima igre koje je donijela informatička revolucija (videoigre, gamification i dr.) te o značaju igre u 21. stoljeću koje Mark Zimmerman smatra “ludičkim stoljećem”.