Silvio Budicin: How to invent games

Silvio Budicin

Predavanje je koncipirano u tri dijela. U prvom dijelu osvrnut ćemo se na samu teoriju kako izmisliti igru. U drugom dijelu predavač će predstaviti kako je izumio igru polybilliards. Sam kraj ostavlja prostor za razgovor te odgovore na pitanja.