Vjera Lopina: Od cyberpunka do cypherpunka

Vjera Lopina

U predavanju će biti objašnjen pojam cypherpunk aktivizma koji se zalaže za uporabu snažne kriptografije i ostalih tehnologija za osnaživanje privatnosti na Internetu, te će se pokušati odgovoriti na pitanje što povezuje cyberpunk sa cypherpunk pokretom.